DELTARS PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā SIA “DELTARS”, reģistrācijas Nr. 40003259146, juridiskā adrese: Jelgava, Atmodas iela 68/48, LV3001, Latvija (turpmāk – DELTARS), kas ir Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis, sniedz informāciju par to, kā DELTARS veic fizisko personu datu apstrādi, tajā skaitā aizsargā DELTARS rīcībā esošos Jūsu personas datus.

Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minēto informāciju, lai Jūsu rīcībā būtu informācija par to, kā DELTARS apstrādā Jūsu personas datus.

 

Tiesības apstrādāt Jūsu personas datus

DELTARS veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu DELTARS likumiskās intereses.

 

Kādus Jūsu personas datus DELTARS var apstrādāt

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat DELTARS vai kurus DELTARS iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar DELTARS. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs DELTARS nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad DELTARS Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam.

Sniedzot DELTARS savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka DELTARS apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Kad DELTARS ir tiesības izpaust Jūsu datus

pildot pušu starpā noslēgtās līgumsaistības (piemēram, darba tiesisko attiecību gadījumā u.tml.).

DELTARS nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams DELTARS likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, un, kad to atļauj vai nosaka Latvijas Republikā saistošie tiesību akti.

 

Minētā informācija var tikt atklāta:

lai ievērotu Latvijas Republikā spēkā esošos un saistošos normatīvos aktus un tajos noteikto procesuālo kārtību, ja DELTARS labticīgi uzskata, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu DELTARS tiesības, lai aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību,

lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus,

lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem.

Tāpat gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā DELTARS var ciest zaudējumus, tad DELTARS ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošinātājiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

Datu drošība

DELTARS ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.


Sīkdatnes

Apmeklējot mūsu mājaslapu, Jūsu datorā vai citā ierīcē kuru Jūs lietojat un, kas ir pieslēgta internetam var tikt ievietotas sīkdatnes (“cookies”).

Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta vietni un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums ļaut Jūs identificēt. Mūsu rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru mēs iekļaujam savos analītiskajos ziņojumos, taču tā mums neļauj Jūs identificēt.

Atzīmējot „Piekrītu” lodziņā, kas norādīts ienākot mūsu mājas lapā www.autoeteni.lv; www.absorbenti.lv, Jūs piekrītat, ka mēs ievācam informāciju par mūsu mājas lapas apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Jūsu interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 30 dienas. Ja Jūs nevēlaties, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar mūsu mājas lapu, ir ierakstītas Jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, kas pieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt mūsu mājas lapu. Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā www.allaboutcookies.org.

 

Zemāk ir sniegta informācija par sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķiem.


Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

 

Sesijas sīkdatnes ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.

Pastāvīgas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni.

Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.

Trešās puses sīkdatnes uztur citi domēni, kas nepieder autotenti.lv vai absorbenti.lv. Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Jūsu datorā, telefonā vai planšetdatorā, kad Jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni ir Google Analytics sīkdatnes, kas ir paredzētas vietnes uzraudzībai. Šīs sīkdatnes ievāc informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu mūsu vietni. Google Analytics sīkdatnes ievāc un apkopo informāciju anonīmā veidā par apmeklētāju skaitu, piekļuves vietu šai vietnei un mūsu vietnes sadaļas, kas tika pārlūkotas. Šīs sīkdatnes izveidoja Google Analytics. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet http://www.google.com/analytics. Jebkura informācija, kas tika ievākta ar sīkdatņu palīdzību, tiek saglabāta tikai līdz sīkdatņu termiņa beigām, un netiek izmantota citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā politikā.

Google Analytics sīkdatne paredz iespēju Jums parādīt mūs interesējošu ziņojumu kādā no citām interneta vietnēm, kurām ir sadarbības līgums ar Google Adwords platformu.

Lai atrastu informāciju, kā atcelt tīmekļa vietnes uzraudzību ar Google Analytics, lūdzu, apmeklējiet: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Piekrišana, atcelšana un sīdatņu iestatījumu pārvaldīšana

Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atķeksējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “iespējas” vai “preferences”. Zemāk Jūs varat atrast dažas noderīgas saites:

Chrome: Atbalsts Chrome lietotājiem

Firefox: Atbalsts Firefox lietotājiem

Internet Explorer: Atbalsts Internet Explorer lietotājiem un ierakstiet vārdu “cookies” meklēšanas laukā

Safari: Atbalsts Safari lietotājiem un ierakstiet vārdu “cookies” meklēšanas laukā

 

Jūsu personas datu glabāšana

DELTARS nepieciešamības gadījumā var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par DELTARS klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu DELTARS tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un DELTARS būs radušās domstarpības. DELTARS cenšas neglabāt Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.

 

Kādu informāciju Jūs no DELTARS varat iegūt par saviem personas datiem

Jums ir tiesības iegūt informāciju attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko DELTARS apstrādā, t.i., par apstrādes mērķi, juridisko pamatu, un iegūt informāciju par to, kam DELTARS tos nodod (ja vien šādas informācijas izpaušana nav aizliegta ar likumu). Jums tāpat ir tiesības pieprasīt, lai DELTARS Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju DELTARS par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai DELTARS atjaunotu, labotu vai dzēstu (situācijās, kad tas neietekmē DELTARS komercdarbību un ir atļauts ar likumu) Jūsu personas datus. DELTARS var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no DELTARS nesamērīgi lielas pūles un resursus. DELTARS jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt DELTARS dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.

 

Jums ir pienākums sniegt informāciju DELTARS gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat DELTARS jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko DELTARS apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.

DELTARS dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos personas datus.

 

Saites uz citām mājas lapām

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

 

Izmaiņas

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

 

Jūsu datu labošana un atjaunošana

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums.

 

Saziņa ar Klientu

SIA Deltars veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). 

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA DELTARS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).